Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2006-12-05 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista

Kulturutskottet 2006/07:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av förslag till betänkande 2006/07:KrU1 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2006/07:1)

Skrivningsförslag avseende avsnitt 5.2 Förslag i proposition 16 bifogas
Övriga avsnitt har delats tidigare och är preliminärt justerade

Handläggare: Per Mårtensson, Karin Josephson, Maria Lindh Sjöström, Ingrid Skogö och Hanna Bergman

2. Anmälningar

3. Information från presidiet

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Skrivningsförslag avsnitt 5.2