Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2007-01-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista

Kulturutskottet 2006/07:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Fastställande av arbetsplan för våren 2007

Förslag till arbetsplan bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

2. Kl. 11.15 Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth informerar om de EU-frågor inom utskottets ansvarsområde som kan väntas bli aktuella under vårens tyska ordförandeskap eller senare

3. Anmälningar

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Förslag till arbetsplan