Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2007-01-23 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista

Kulturutskottet 2006/07:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35, Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Företrädare för Moomsteatern i Malmö, nämligen den konstnärlige ledaren Kjell Stjernholm och universitetslektor Barbara Wilczek Ekholm informerar om teaterns verksamhet

2. Föredragning av motioner om museer väckta under allmänna motionstiden 2006/07

2006/07:Kr202 av Birgitta Sellén (c), yrk. 2
2006/07:Kr221
av Helén Pettersson och Lars Lilja (s)
2006/07:Kr258
av Gunnar Andrén och Tobias Krantz (fp)
2006/07:Kr260
av Gunnar Andrén m.fl. (fp)
2006/07:Kr266
av Alexander Gabelic (s)
2006/07:Kr287
av Annelie Enochson (kd), yrk. 1–3, 5
2006/07:Kr298
av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
2006/07:Kr302
av Fredrik Olovsson m.fl. (s)
2006/07:Kr313
av Maria Lundqvist-Brömster (fp)
2006/07:Kr317
av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (s)

Motionshäfte och PM bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö och Hanna Bergman

3. Föredragning av motioner om mediefrågor m.m. väckta under allmänna motionstiden 2006/07

2006/07:Kr214 av Magdalena Andersson (m)
2006/07:Kr322 av Birgitta Eriksson m.fl. (s)
2006/07:Kr203 av Eva Flyborg (fp)
2006/07:Kr217 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s), yrk. 1
2006/07:Kr229 av Johan Linander (c)
2006/07:Kr243 av Inger Davidson (kd), yrk. 2
2006/07:Kr257 av Liselott Hagberg (fp)
2006/07:Kr270 av Jacob Johnson (v)
2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v), yrk. 41 och 43
2006/07:Kr201 av Birgitta Sellén och Kenneth Johansson (c)
2006/07:Kr301 av Anita Brodén och Karin Granbom (fp), yrk. 2
2006/07:Kr329 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (s)

Motionshäfte och PM bifogas
Handläggare: Karin Josephson

4. Föredragning av motioner om övergripande kulturfrågor väckta under allmänna motionstiden 2006/07

2006/07:Kr211 av Carina Hägg (s)
2006/07:Kr223 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s)
2006/07:Kr228 av Cecilia Wigström i Göteborg (fp)
2006/07:Kr230 av Ulf Sjösten (m)
2006/07:Kr231 av Thomas Strand (s)
2006/07:Kr237 av Siv Holma m.fl. (v)
2006/07:Kr238 av Per Bolund m.fl. (mp)
2006/07:Kr242 av Siv Holma m.fl. (v), yrk. 7
2006/07:Kr246 av Anne-Marie Brodén (m)
2006/07:Kr306 av Marianne Berg m.fl. (v, mp, c, fp), yrk. 1
2006/07:Kr308 av Hillevi Larsson m.fl. (s), yrk. 2
2006/07:Kr312 av Maria Lundqvist-Brömster (fp)
2006/07:Kr318 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)
2006/07:Kr323 av Kerstin Lundgren och Solveig Ternström (c)
2006/07:K312 av Lars Ohly m.fl. (v), yrk. 33

Motionshäfte och PM bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Föredragning av motioner om idrottsfrågor väckta under allmänna motionstiden 2006/07

2006/07:Kr204 av Kerstin Engle (s)
2006/07:Kr208 av Lars-Ivar Ericson (c)
2006/07:Kr218 av Sven Bergström och Birgitta Sellén (c), yrk 3–4
2006/07:Kr255 av Gunnar Sandberg (s)
2006/07:Kr256 av Ulf Sjösten och Kent Olsson (m)
2006/07:Kr259 av Gunnar Andrén (fp)
2006/07:Kr274 av Hans Backman (fp)
2006/07:Kr276 av Fredrik Schulte och Anna Bergkvist (m)
2006/07:Kr294 av Sven Bergström och Per Åsling (c)
2006/07:Kr296 av Yilmaz Kerimo (s)
2006/07:Kr306 av Marianne Berg m.fl. (v, mp, c, fp), yrk. 2
2006/07:Kr308 av Hillevi Larsson m.fl. (s), yrk. 1
2006/07:Kr314 av Hans Backman (fp)
2006/07:Kr331 av Thomas Bodström m.fl. (s)
2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp), yrk. 31
2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp), yrk. 23–25
2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp), yrk. 21 och 24

Motionshäfte och PM bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

6. Anmälningar

7. Beslut om resor under våren samt ev. ändrad tidpunkt för resan till Västerbottens län
Handläggare: Per Mårtensson

8. Fortsatt behandling av arbetsplanen för våren 2007

Förslag till arbetsplan delas på bordet till tisdagens sammanträde
Handläggare: Per Mårtensson

9. Övriga frågor

10. Justering av protokoll

11. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkterna 2 - 5: Motionshäften och PM