Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2007-02-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista

Kulturutskottet 2006/07:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av förslag till betänkande 2006/07:KrU2 Museer

Reviderat skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö och Hanna Bergman

2. Kl. 11.15 Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och statssekreterare Ingrid Eiken informerar om kulturministermötet i Berlin den 12-13 februari och de EU-frågor inom utskottets ansvarsområde som kan väntas bli aktuella under vårens och höstens tyska respektive portugisiska ordförandeskap.

3. Anmälningar

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Skrivningsförslag