Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2007-03-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista

Kulturutskottet 2006/07:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 företrädare för Riksutställningar nämligen generaldirektör Ann Follin informerar utskottet om visioner för det nya Rikutställningar och den pågående omlokaliseringen till Gotland

2. Föredragning av motioner om lotterifrågor väckta under allmänna motionstiden 2006/07

2006/07:Kr222 av Hans Stenberg och Eva Sonidson (s)
2006/07:Kr248 av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (m)
2006/07:Kr284 av Eva Olofsson m.fl. (v), yrk. 1–2, 4–9
2006/07:Kr286 av Cecilia Widegren (m), yrk 1
2006/07:Kr289 av Johan Pehrson och Torkild Strandberg (fp)
2006/07:Kr292 av Michael Hagberg (s)
2006/07:Kr324 av Christian Holm och Jan-Evert Rådhström (m)
2006/07:Kr327 av Thomas Eneroth (s)
2006/07:MJ201 av Cecilia Widegren (m) yrk. 3
2006/07:MJ265 av Helena Leander (mp), yrk. 39
2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrk. 48

Motionshäfte och PM bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Information om Brysselresan den 18-20 mars 2007
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Anmälningar

5. Övriga frågor

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Motionshäfte och PM