Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2007-03-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista

Kulturutskottet 2006/07:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Företrädare för RANK (Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik), ordförande Peter Lyne, vice ordförande Lisa Hansson och sekreterare Lennart Nilsson, informerar om frågor som är aktuella för RANK

2. Justering av förslag till betänkande 2006/07:KrU6 Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

3. Justering av förslag till betänkande 2006/07:KrU7 Teater, dans och musik

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

4. Justering av förslag till betänkande 2006/07:KrU8 Spel- och lotterifrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

5. Anmälningar

6. Övriga frågor

7. Justering av protokoll

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2-4: Skrivningsförslag