Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2007-04-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista

Kulturutskottet 2006/07:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Företrädare för Föreningen Sveriges TV-Producenter, ordförande Peter Lundin och Per-Erik Wallin informerar bl.a. om marknadens funktionssätt inför kommande behandling av nytt sändningstillstånd för SVT

2. Justering av förslag till betänkande 2006/07:KrU9 Kulturmiljövård

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

3. Justering av förslag till betänkande 2006/07:KrU10 Folkbildning

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Justering av förslag till betänkande 2006/07:KrU11 Stöd till ungdomsorganisationer och trossamfund

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Justering av förslag till yttrande 2006/07:KrU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen - till konstitutionsutskottet

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

6. Justering av förslag till yttrande 2006/07:KrU4y Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av origianlkonstverk (följerätt) - genomförande av direktiv 2001/84/EG - till näringsutskottet

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

7. Anmälningar

8. Övriga frågor

9. Justering av protokoll

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2-6: Skrivningsförslag