Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista

Kulturutskottet 2006/07:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Överintendent Keith Wijkander informerar om sin utredning Klenoder i tiden - En utredning om samlingar kring scen och musik (SOU 2006:68) med tonvikten på Drottningholmstetarn och Sveriges Teatermuseum

Utdrag ur utredningen bifogas

2. Justering av förslag till yttrande KrU5y Tilläggsbudget I för 2007 - utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid till finansutskottet

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

3. Anmälningar

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Utdrag ur utredningen
Punkt 2: Skrivningsförslag