Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2007-12-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och statsrådet Nyamko Sabuni informerar om de EU-frågor inom utskottets ansvarsområde som kan väntas bli aktuella under vårens slovenska ordförandeskap eller senare.

Handlingar om de EU-frågor inom utskottets ansvarsområde som kan väntas bli aktuella under vårens slovenska ordförandeskap eller senare bifogas

2. Ordförandeskapets och EU-parlamentets möte om utbildnings- och kulturfrågor i Bryssel 18-19 december 2007

Program för mötet bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

3. Riksdagens framtidsdag den 24 januari 2008

Utkast till program för seminariet "En åldrande befolkning - en utmatning för Sverige" bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

4. Uppföljnings- och utvärderingsärenden våren 2008

Handläggare: Per Mårtensson

5. Offentliga utfrågningar våren 2008

Handläggare: Per Mårtensson

6. Länsresa till Gotland

Handläggare: Per Mårtensson

7. Utkast till arbetsplan för våren 2008

Utkast till arbetsplan delas på bordet.
Handläggare: Per Mårtensson

8. Anmälan av inbjudningar och konferenser

9. Anmälan av inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Justering av protokoll

12. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: EU-handlingar
Punkt 2: Mötesprogram
Punkt 3: Utkast till seminarieprogram