Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2008-02-12 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU4 vissa folkrörelsefrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

2. Föredragning av motioner om idrott väckta under allmänna motionstiden 2007/08

2007/08:Kr201 av Lars-Ivar Ericson (c)
2007/08:Kr202 av Carina Hägg (s)
2007/08:Kr222 av Ulf Sjösten och Kent Olsson (m)
2007/08:Kr233 av Sven Bergström och Per Åsling (c)
2007/08:Kr249 av Lennart Pettersson och Lars-Ivar Ericson (c)
2007/08:Kr274 av Aleksander Gabelic (s)
2007/08:Kr312 av Hillevi Larsson m.fl. (s)
2007/08:Kr327 av Fredrik Schulte (m)
2007/08:Kr329 av Thomas Bodström m.fl. (s)
2007/08:Kr330 av Thomas Bodström (s)
2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl. (v), yrk. 1–4, 6–9
2007/08:Kr344 av Christer Adelsbo (s)
2007/08:Kr350 av Marianne Berg m.fl. (v, mp, c, fp), yrk. 2
2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp), yrk. 21
2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp), yrk. 24–26

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Föredragning av motioner om trossamfund väckta under allmänna motionstiden 2007/08

2007/08:Kr212 av Siv Holma m.fl. (v), yrk. 1–2
2007/08:Kr234 av Else-Marie Lindgren. (kd)
2007/08:Kr271 av Aleksander Gabelic (s)
2007/08:Kr277 av Margareta Cederfelt (m)
2007/08:Kr350 av Marianne Berg m.fl. (v, mp, c, fp), yrk. 3

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Ändringar i arbetsplanen
Handläggare: Per Mårtensson

5. Anmälan av inbjudningar och konferenser

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde


Bilagor


Punkt 1: Skrivningsförslag
Punkt 2-3: Motionshäften och PM