Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2008-02-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU5 övergripande kulturfrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU12 biblioteks- och språkfrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

3. Fortsatt behandling av KrU8 trossamfund
Föredragning av motion 2007/08:Kr277 av Margareta Cederfelt (m)

Motionshäfte har sänts ut tidigare
Tillägg till tidigare utsänd föredragningspromemoria
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Ändringar i arbetsplanen
Handläggare: Per Mårtensson

5. Anmälan av inbjudningar och konferenser

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1-2: Skrivningsförslag
Punkt 3: Tillägg till föredragningspromemoria