Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2008-03-04 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Föredragning av motioner om kulturarvsfrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08

2007/08:Kr203 av Michael Hagberg (s)
2007/08:Kr205 av Eva Flyborg (fp)
2007/08:Kr209 av Lars Elindersson (m)
2007/08:Kr215 av Ulf Nilsson (fp)
2007/08:Kr219 av Lars-Ivar Ericson (c)
2007/08:Kr220 av Lars-Ivar Ericson och Anders Åkesson (c)
2007/08:Kr229 av Jörgen Johansson och Birgitta Sellén (c), yrk 1–4
2007/08:Kr272 av Anders Hansson (m)
2007/08:Kr275 av Betty Malmberg (m)
2007/08:Kr289 av Henrik von Sydow (m)
2007/08:Kr302 av Monica Green m.fl. (s)
2007/08:Kr307 av Agneta Gille (s)
2007/08:Kr323 av Krister Örnfjärder m.fl. (s)

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Karin Josephson och Ingrid Skogö

2. Föredragning av motioner om mediefrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08

2007/08:Kr206 av Eva Flyborg (fp)
2007/08:Kr214 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)
2007/08:Kr218 av Magdalena Andersson (m)
2007/08:Kr251 av Christer Winbäck (fp)
2007/08:Kr255 av Stefan Tornberg (c)
2007/08:Kr259 av Solveig Ternström och Eva Selin Lindgren (c)
2007/08:Kr265 av Sten Nordin och Fredrik Schulte (m)
2007/08:Kr303 av Olle Thorell (s)
2007/08:Kr306 av Lars Wegendal (s)
2007/08:Kr310 av Finn Bengtsson och Karl Sigfrid (m)
2007/08:Kr314 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd (m)
2007/08:Kr325 av Margareta Pålsson (m)
2007/08:Kr331 av Thomas Bodström (s)
2007/08:Kr351 av Hans Wallmark (m)
2007/08:K330
av Siv Holma m.fl. (v), yrk. 2 och 4
2007/08:Ju246 av Carina Hägg (s), yrk. 15

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Karin Josephson

3. Föredragning av motioner om konstnärs- och musikfrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08

2007/08:Kr267 av Lars Ohly m.fl. (v), yrk. 1, 3, 11–13
2007/08:Kr333 av Siv Holma m.fl. (v), yrk. 1–3
2007/08:Kr353 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (s)
2007/08:Kr354 av Johan Persson och Sofia Larsen (fp, c)

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Karin Josephson och Ingrid Skogö

4. Anmälan av inbjudningar och konferenser

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Justering av protokoll

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1-3: Motionshäften och PM