Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2008-03-11 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU7 idrottsfrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU8 trossamfund

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Företrädare för Forum för levande historia nämligen överintendent Eskil Franck informerar om myndighetens arbete med att belysa och informera om kommunismens brott mot mänskligheten

4. Information om offentlig utfrågning tillsammans med näringsutskottet om upphovsrätt på internet

Förslag till dagordning bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

5. Anmälan av inbjudningar och konferenser

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2-3: Skrivningsförslag
Punkt 4: Förslag till dagordning