Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2008-03-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU6 museer och utställningar

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU9 Kulturarvsfrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson och Ingrid Skogö

3. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU10 mediefrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

4. Justering av förslag till betänkande 2007/08:KrU11 konstnärsfrågor m.m.

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson och Ingrid Skogö

5. Tidpunkt för utskottets sammankomst med Sveriges Frikyrkosamråd

Brev bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

6. Anmälan av inbjudningar och konferenser

7. Anmälan av inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Justering av protokoll

10. Nästa sammanträde


Bilagor


Punk 1-4: Skrivningsförslag
Punkt 5: Brev från Sveriges Frikyrkosamråd