Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av förslag till yttrande 2007/08:KrU2y Tillägg till statsbudgeten 2008 till finansutskottet

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

2. Företrädare för Sveriges Frikyrkosamråd informerar utskottet om sin verksamhet och användningen av statsbidraget för stöd till trossamfund

3. Anmälningar av inbjudningar och konferenser

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Skrivningsförslag