Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2008-06-03 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Utomståendes närvaro vid dagen sammanträde i utskottet
Föredragande vid EU-nämnden, Jenny Lennung

2. Statsråden Lena Adelsohn Liljeroth och Nyamko Sabuni informerar om de EU-frågor inom utskottets ansvarsområde som kan väntas bli aktuella under höstens franska ordförandeskap

EU-dokument bifogas

3. Anne Marie Brodén (m) informerar om uppföljnings- och utvärderingsgruppens arbete

PM bifogas

4. Anmälningar av inbjudningar och konferenser

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Uppdrag åt ordföranden att justera dagens protokoll samt protokollet från den offentliga utfrågningen om de fem nationella minoriteternas kultur den 5 juni 2008

8. Justering av protokoll

Bilagor


Punkt 2: EU-dokument
Punkt 3: PM