Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2008-12-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth informerar om de EU-frågor inom utskottets ansvarsområde som kan väntas bli aktuella under vårens tjeckiska och höstens svenska ordförandeskap

EU-dokument bifogas

3. Mats Johansson (m) informerar från Nordiska rådets möte den 27-29 oktober 2008 i Helsingfors

4. Anmälan av inbjudningar och konferenser

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: EU-dokument