Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2009-01-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Statsrådet Nyamko Sabuni informerar om de EU-frågor inom utskottets ansvarsområde som väntas bli aktuella under vårens tjeckiska och höstens svenska ordförandeskap

EU-dokument bifogas

2. Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:12 bifogas

3. Anmälan av inbjudningar och konferenser

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: EU-dokument
Punkt 2: Protokoll 2008/09:12