Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2009-01-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:14 bifogas

2. Föredragning av motioner om public servicefrågor väckta under allmänna motionstiden 2008/09

2008/09:Kr202 av Rolf Gunnarsson (m) 2008/09:Kr209 av Liselott Hagberg (fp)
2008/09:Kr216 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
2008/09:Kr230 av Louise Malmström (s)
2008/09:Kr238 av Jan Ericson (m)
2008/09:Kr242 av Hans Hoff (s)
2008/09:Kr248 av Eliza Roszkowska Öberg (m)
2008/09:Kr261 av Sven Yngve Persson (m)
2008/09:Kr267 av Sinikka Bohlin (s)
2008/09:Kr294 av Anders Hansson (m)
2008/09:Kr302 av Anita Brodén och Agneta Berliner (fp), yrk. 1 och 3
2008/09:Kr314 av Sven Bergström och Erik A Eriksson (c), yrk. 1 och 2
2008/09:Kr316 av Christer Engelhardt (s)
2008/09:Kr318 av Tommy Waidelich och Nikos Papadopoulos (s)
2008/09:Kr325 av Tomas Tobé (m)
2008/09:Kr347 av Eva Flyborg (fp)
2008/09:Kr348 av Olle Thorell (s)
2008/09:Kr349 av Sten Bergheden (m)
2008/09:Kr355 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m)
2008/09:Kr366 av Margareta Pålsson (m)
2008/09:Kr368 av Annie Johansson och Fredrick Federley (c)

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Karin Josephson

3. Föredragning av motioner om kulturmiljövård och museifrågor väckta under allmänna motionstiden 2008/09

2008/09:Kr201 av Magdalena Andersson (m)
2008/09:Kr203 av Eva Flyborg (fp)
2008/09:Kr205 av Gunnar Andrén och Tobias Krantz (fp)
2008/09:Kr207 av Lars-Ivar Ericson (c)
2008/09:Kr211 av Eva Flyborg (fp)
2008/09:Kr212 av Liselott Hagberg (fp)
2008/09:Kr213 av Ulf Nilsson och Gunnar Andrén (fp)
2008/09:Kr214 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)
2008/09:Kr215 av Tina Acketoft (fp)
2008/09:Kr223 av Michael Hagberg (s)
2008/09:Kr232 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (m)
2008/09:Kr234 av Gunnar Andrén m.fl. (fp) yrk. 1 och 2
2008/09:Kr235 av Lars Tysklind (fp)
2008/09:Kr237 av Hans Rothenberg och Walburga Habsburg
Douglas (m)
2008/09:Kr244 av Agneta Gille (s)
2008/09:Kr259 av Maria Lundqvist-Brömster (fp)
2008/09:Kr280 av Christopher Ödmann och Jan Lindholm (mp)
2008/09:Kr283 av Hans Olsson m.fl. (s)
2008/09:Kr289 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (s)
2008/09:Kr295 av Gunnar Andrén (fp)
2008/09:Kr298 av Otto von Arnold (kd)
2008/09:Kr299 av Désirée Pethrus Engström (kd)
2008/09:Kr310 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) yrk. 1
2008/09:Kr311 av Krister Hammarbergh och Karin Enström (m)
2008/09:Kr323 av Camilla Lindberg (fp)
2008/09:Kr339 av Carina Hägg (s)
2008/09:Kr344 av Lennart Hedquist m.fl. (m, c, fp, kd)
2008/09:Kr346 av Peter Rådberg och Bodil Ceballos (mp)
2008/09:Kr350 av Renée Jeryd m.fl. (s)
2008/09:Kr353 av Marianne Berg m.fl. (v, c, mp) yrk. 1
2008/09:Kr356 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m)
2008/09:Kr359 av Lennart Sacrédeus (kd) yrk. 1 och 2
2008/09:Kr364 av Claes Västerteg och Erik A Eriksson (c)

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Kl. 11.30 Den särskilde utredaren Jan Nyrén redovisar förslagen i betänkandet En framtida spelreglering(SOU 2008:124)

Sammanfattning av Spelutredningens slutbetänkande En framtida spelreglering SOU 2008:124 bifogas.

5. Anmälan av inbjudningar och konferenser

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:14
Punkt 2-3: Motionshäften och föredragningspromemorior
Punkt 4: Sammanfattning av Spelutredningens slutbetänkande (SOU 2008:12)