Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2009-02-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:16 bifogas

2. Justering av förslag till betänkande 2008/09:KrU2 Public servicefrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

3. Justering av förslag till betänkande 2008/09:KrU3 Kulturmiljövård och museifrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Föredragning av motioner om spel- och lotterifrågor väckta under allmänna motionstiden 2008/09

2008/09:Kr210 av Liselott Hagberg (fp)
2008/09:Kr279 av Tina Ehn (mp)
2008/09:Kr293 av Jan R Andersson (m)
2008/09:Kr296 av Karl Sigfrid och Finn Bengtsson (m)
2008/09:Kr300 av Emma Henriksson (kd)
2008/09:Kr306 av Torbjörn Björlund m.fl. (v), yrk. 3
2008/09:Kr319 av Cecilia Widegren (m)
2008/09:Kr322 av Camilla Lindberg (fp)
2008/09:Kr326 av Tomas Tobé (m)
2008/09:Kr336 av Lars U Granberg (s)
2008/09:Kr365 av Michael Hagberg (s)
2008/09:Kr367 av Annie Johansson och Fredrick Federley (c)
2008/09:Kr370 av Gunnar Axén (m)
2008/09:Kr371 av Gunnar Axén och Betty Malmberg (m)

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Catarina Molin

5. Reviderad arbetsplan för våren 2009

Arbetsplanen bifogas

6. Länsresan till Skåne den 15-17 mars

Preliminärt program samt flygtider till Stockholm bifogas

7. Anmälningar av inbjudningar och konferenser

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:16
Punkt 2 och 3: Skrivningsförslag
Punkt 4: Motionshäfte och föredragningspromemoria
Punkt 5: Arbetsplan
Punkt 6: Prelimiärt program samt flygtider