Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:29

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:29
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Statsråden Lena Adelsohn Liljeroth och Nyamko Sabuni informerar om de EU-frågor inom utskottets ansvarsområde som kan väntas bli aktuella under höstens svenska ordförandeskap

PM från Kulturdep. och Integrations- och jämställdhetsdep. bifogas

2. Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:28 bifogas

3. Justering av yttrande till skatteutskottet över proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. samt motion

Förslag till yttrande bifogas (KrU5y)
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp redovisar sin huvudstudie Uppföljning av hyressättningen inom kulturområdet.

Studien bifogas
Handläggare: Christer Åström, Gün Sahin och Ingrid Skogö

5. Anmälningar av inbjudningar och konferenser

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Uppdrag åt ordföranden att justera dagens protokoll

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 september kl. 11.00


Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:28
Punkt 2: PM
Punkt 3: Studien om hyressättningen inom kulturområdet