Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2009-09-29 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturtuskottets plenisal

Föredragningslista

1. Val av vice ordförande

2. Information om regeringens budgetförslag
Statssekreterare Ingrid Eiken med medarbetare presenterar regeringens budgetförslag på kulturens område samt förslagen i kulturpolitiska propositionen

3. Arbetsplan för hösten 2009
Förslag till arbetsplan bifogas

Handläggare: Per Mårtensson

4. Samordning av lagförslag
Miljö- och jordbruksutskottet har till kulturutskottet överlämnat förslag till ändring av offentlighets- och sekretesslagen för samordning med ett motsvarande förslag i den till kulturutskottet remitterade propositionen 2008/09:195

Protokollsutdrag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

5. Uppvaktning
Uppvaktning med anledning av kulturpolitiska propositionen önskas av
-
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS)
- Sveriges Kommuner och Landsting, beredningen för kultur- och fritidsfrågor

6. Anmälningar

Handläggare: Per Mårtensson

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 oktober 2009 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 3: Arbetsplan
Punkt 4: Protokollsutdrag

Övriga bilagor:
PM över aktuella betänkanden och utredningar på kulturutskottets beredningsområde
Justerat protokoll från den 16 juni 2009