Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2009-11-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protokollen 2009/10:6 och 2009/10:7 bifogas

2. Uppvaktning
Representanter från Svenska Bokhandlareföreningen uppvaktar utskottet

3. Uppvaktning
Representanter från Svenskt Friluftsliv uppvaktar utskottet

4. Föredragning och preliminär ställning - KrU1, delvis
Motioner väckta under allmänna motionstiden 2009 som avses bli behandlade i ett särskilt avsnit i utskottets budgetbetänkande KrU1

Motionshäfte har sänts ut tidigare
Förlaga och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Alla


5. Övertagande av motion
Utrikesutskottet beslutade att till kulturutskottet, överlämna motion 2009/10:U347 (m) om bevarandet av Auschwitz-Birkenau, under förutsättning av kulturutskottets medgivande

Motion och protokollsutdrag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

6. Anmälningar


7. Övriga frågor


8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 november 2009 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 4: Föredragningspromemoria
Punkt 5: Motion och protokollsutdrag

Bifogas brev från Sveriges Författarförbund