Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2009-12-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. EU-information
Statsråden Lena Adelsohn Liljeroth och Nyamko Sabuni informerar om de EU-frågor inom utskottets ansvarsområde som avhandlats under det svenska ordförandeskapets samt om de som väntas bli aktuella under vårens spanska ordförandeskap

Statsrådet Nyamko Sabuni informerar även om regeringens förslag i proposition 2009/10:55 En politik för det civila samhället

PM från Kulturdepartementet respektive Integrations- och jämställdhetsdepartementet bifogas (övriga aktuella EU-dokument sänds ut separat elektroniskt)

2. Justering av protokoll
Protokoll 2009/10:11 bifogas

3. Arbetsplan

Förslag till arbetsplan för våren 2010 bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

4. Anmälningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Prel. tisdagen den 19 januari 2010 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: Protokoll
Punkt 3: Arbetsplan