Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2010-01-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protokoll 2009/10:12 bifogas

2. Föredragning och preliminär ställning - KrU6
Skrivelse 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken samt motioner väckta med anledning av skrivelsen och under allmänna motionstiden 2009

2009/10:Kr4
av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)
2009/10:Kr208 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)
2009/10:Kr222 av Monica Green och Carina Ohlsson (s)
2009/10:Kr224 av Solveig Hellquist (fp)
2009/10:Kr231 av Kenneth Johansson (c)
2009/10:Kr244 av Betty Malmberg och Mats Gerdau (m)
2009/10:Kr289 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)
2009/10:Kr298 av Agneta Berliner och Birgitta Ohlsson (fp)
2009/10:Kr305 av Fredrik Lundh och Maryam Yazdanfar (s)
2009/10:So230 av Anita Broden (fp), yrk. 2
2009/10:So603 av Börje Vestlund m.fl. (s), yrk. 4
2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp), yrk. 41

Skrivelse, föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

3. Föredragning och preliminär ställning - KrU7
Proposition 2009/10:55 En politik för det civila samhället samt motioner väckta med anledning av propositionen och under allmänna motionstiden 2009

2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)
2009/10:Kr205 av Magdalena Andersson (m)
2009/10:Kr313 av Gunnel Wallin och Maria Kornevik Jakobsson (c)
2009/10:Kr338 av Stefan Attefall (kd)

Proposition, föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas
Handläggare: Karin Josephson

4. Övertagande av motion
Utbildningsutskottet beslutade att till kulturutskottet, överlämna motion 2009/10:Ub337 av Maria Lundqvist-Brömster och Agneta Berliner (båda fp) om rätten till punktskrift, under förutsättning av kulturutskottets medgivande

Motion och protokollsutdrag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

5. Förenklad motionshantering
Sammanställning över motioner som föreslås bli behandlade förenklat

Sammanställningen bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

6. Anmälningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 januari 2010 kl. 9.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivelse, föredragningspromemoria och motionshäfte
Punkt 3: Proposition, föredragningspromemoria och motionshäfte
Punkt 4: Motion och protokollsutdrag
Punkt 5: Sammanställning av motionsyrkanden som föreslås bli behandlade förenklat