Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:18

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protokoll 2009/10:17 bifogas

2. Justering av betänkande - KrU10
Utskottets betänkande 2009/10:KrU10 Museer och utställningar justeras

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö och Karin Josephson

3. Justering av betänkande - KrU11
Utskottets betänkande 2009/10:KrU11 Förenklad behandling justeras

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Studieresa till Åland

Handläggare: Karin Josephson och Maria Lindh Sjöström

5. Arbetsplan

Reviderad arbetsplan bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

6. Våravslutning

Önskad tidpunkt för vårmiddag?

7. Anmälningar

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 april 2010 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2-3: Skrivningsförslag
Punkt 5: Arbetsplan