Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protokoll 2009/10:19 och 2009/10:20 bifogas

2. Information
Stabschef Henrik Toremark med medarbetare redovisar regeringens syn på förslaget om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket KOM(2010) 76

3. Subsidiaritetsprövning - fortsatt behandling
Fortsatt behandling av KOM(2010) 76

Kompletterande PM bifogas
Övriga handlingar har sänts ut tidigare
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Utrikesutskottet bereder övriga utskott tillfälle att avge yttrande över kommissionens arbetsprogram 2010 KOM(2010)135 under förutsättning att kammaren hänvisar dokumentet till utrikesutskottet

KOM(2010)135 och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Föredragning och preliminär ställning - skrivelse 2009/10:75
Beredning av skrivelse 2009/10:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen för ev. yttrande till konstitutionsutskottet

Skrivelse och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

6. Föredragning och preliminär ställning - propostion 2009/10:115
Beredning av proposition 2009/10:115 En ny radio- och tv-lag för ev. yttrande till konstitutionsutskottet

Proposition har delats tidigare
Föredragningspromemoria och motion bifogas
Handläggare: Karin Josephson

7. Föredragning och preliminär ställning - KrU12
Beredning av proposition 2009/10:183 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer

Proposition, motion och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Karin Josephson

8. Anmälningar

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 april 2010 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3: PM
Punkt 4: KOM(2010)135 och föredragningspromemoria
Punkt 5: Skrivelse och föredragningspromemoria
Punkt 6: Motion och föredragningspromemoria
Punkt 7: Proposition, motion och föredragningspromemoria