Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protokollet delas senare

2. Justering av betänkande - KrU12
Utskottets betänkande 2009/10:KrU12 Avveckling av inkomsgarantier för konstnärer justeras

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

3. Föredragning och preliminär ställning - KrU13
Proposition 2009/10:158 Lag om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Proposition och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Arbetsplan
Reviderad arbetsplan för återstoden av våren

Förslaget bifogas
Handläggare: Ann Aurén

5. Anmälningar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 maj 2010 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 2: Skrivningsförslag KrU12
Punkt 3: Proposition och föredragningspromemoria
Punkt 4: Arbetsplan