Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plensial

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

Protokoll 2009/10:23 bifogas

2. Föredragning och preliminär ställning - proposition 2009/10:99 och skrivelse 2009/10:101
Beredning av proposition 2009/10:99 2010 års proposition om vårtilläggsbudget och skrivelse 2009/10:101 Årsredovisning för staten för eventuella yttranden till finansutskottet

Utdrag ur proposition och skrivelse samt föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Föredragning och preliminär ställning - proposition 2009/10:100
Beredning av proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition för eventuella yttranden till konstitutionsutskottet och finansutskottet

Utdrag ur proposition och motion samt föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Anmälningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 maj 2010 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Propositionsutdrag, skrivelseutdrag och föredragningspromemoria
Punkt 3: Propositionsutdrag, motionsutdrag och föredragningspromemori