Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-15 kl. 10:30

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista

Kulturutskottet 2009/10:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protokoll 2009/10:26 bifogas

2. EU-information
Statsrådet Nyamko Sabuni med medarbetare informerar om de ungdomsfrågor som avhandlats inom EU under det spanska ordfördandeskapet och som väntas bli aktuella under höstens belgiska ordförandeskap

PM samt två bilagor från Integrations- och jämställdhetsdepartementet bifogas

3. Justering av utlåtande - KrU14
Utskottets utlåtande 2009/10:KrU14 Grönbok om att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn justeras

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

4. Justering av uppskovsbetänkande - KrU15
Utskottets uppskovsbetänkande 2009/10:KrU15 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden justeras

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

5. Anmälningar

6. Övriga frågor

7. Uppdrag åt ordföranden att justera dagens protokoll

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: PM
Punkt 3-4: Skrivningsförslag