Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2005-02-17 kl. 09:15

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista

Kulturutskottet 2004/05:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 09.15 Statssekreterare Claes Ånstrand informerar om regeringens yttrande till EU-kommissionen om biblioteksersättningen

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkande 2004/05:KrU6 om Riksrevisionens granskning av stödet till idrottsrörelsen och folkbildningen

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 3: Skrivningsförslag