Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2005-04-14 kl. 08:30

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista

Kulturutskottet 2004/05:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Fortsatt behandling av yttrande till lagutskottet över proposition 2004/05:110 om upphovsrätten i informationssamhället samt de motioner som väckts i ärendet. (Motionstiden utgår onsdagen den 13 april kl. 16.30). Genomgång av motioner.

Motion 110:1 (fp) bifogas. Övriga motioner delas i postfacken under onsdag kväll. Proposition och PM har sänts ut tidigare
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde

Skrivelse 2004/05:75 och PM bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Motion 110:1 (övriga motioner delas onsdag kväll)
Punkt 3: Skrivelse 2004/05:75 och PM