Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2005-04-28 kl. 09:15

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista

Kulturutskottet 2004/05:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Justering av förslag till yttrande 2004/05:KrU3y Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

Yttrandet ska under pågående sammanträde överlämnas till lagutskottet

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Övriga frågor

4. Justering av protokoll

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Skrivningsförslag