Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2005-05-19 kl. 09:15

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista

Kulturutskottet 2004/05:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 09.15 Statssekreterare Claes Ånstrand informerar om aktuella kulturfrågor inför ministerrådsmötet den 23 och 24 maj

2. Kl. 10.00 Statssekreterare Agneta Karlsson informerar om aktuella ungdomsfrågor inför ministerrådsmötet den 23 och 24 maj

3. Anmälningar

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde

Bilagor