Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2005-05-26 kl. 09:15

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista

Kulturutskottet 2004/05:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Föredragning av motionsyrkanden om kulturmiljöfrågor väckta under allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004

2002/03:Kr258 av Gunnar Nordmark (fp)

2003/04:Kr202 av Cecilia Magnusson och
Anita Sidén (m)
2003/04:Kr203 av Jörgen Johansson (c)
2003/04:Kr204 av Johan Linander (c)
2003/04:Kr205 av Anders G Högmark (m)
2003/04:Kr209 av Kent Olsson m.fl. (m), yrk. 2
2003/04:Kr217 av Linnéa Darell (fp)
2003/04:Kr218 av Annelie Enochson (kd), yrk. 1–2
2003/04:Kr235 av Magdalena Andersson (m)
2003/04:Kr244 av Carl-Axel Roslund (m)
2003/04:Kr245 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp), yrk 1–8
2003/04:Kr253 av Johan Linander och Lars-Ivar Ericson
(c), yrk. 4
2003/04:Kr267 av Gunilla Tjernberg (kd), yrk. 1–2
2003/04:Kr268 av Anna Lindgren och Stefan
Hagfeldt (m)
2003/04:Kr297 av Torkild Strandberg (fp)
2003/04:Kr298 av Birgitta Carlsson och Agne
Hansson (c)
2003/04:Kr299 av Torkild Strandberg och Christer
Nylander (fp)
2003/04:Kr300 av Kenneth Johansson (c)
2003/04:Kr301 av Urban Ahlin (s)
2003/04:Kr326 av Birgitta Sellén m.fl. (c), yrk. 13
2003/04:Kr328 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp), yrk. 1–4


2003/04:Kr337 av Yvonne Andersson och
Chatrine Pålsson (kd)
2003/04:Kr370 av Agne Hansson (c)
2003/04:Kr387 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 5
2003/04:MJ409 av Björn von der Esch m.fl. (kd), yrk. 11

2004/05:Kr201 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp),
yrk. 1–8
2004/05:Kr205 av Lars-Ivar Ericson (c)
2004/05:Kr209 av Cecilia Magnusson och Anita
Sidén (m)
2004/05:Kr213 av Jörgen Johansson (c), yrk. 1–5
2004/05:Kr215 av Jeppe Johansson och Anna
Lindgren (m)
2004/05:Kr217 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp),
yrk. 1, 4
2004/05:Kr233 av Kent Olsson m.fl. (m), yrk. 2–3
2004/05:Kr243 av Anna Lindgren och Stefan
Hagfeldt (m)
2004/05:Kr257 av Christer Skoog m.fl. (s)
2004/05:Kr270 av Ewa Thalén Finné och Tobias
Billström (m)
2004/05:Kr276 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson
Elgestam (s), yrk. 1–2
2004/05:Kr279 av Margareta Andersson och Sven
Bergström (c)
2004/05:Kr296 av Sven Bergström och Lotta Hedström
(c, mp)
2004/05:Kr304 av Yvonne Andersson och Chatrine
Pålsson (kd)
2004/05:Kr306 av Bengt-Anders Johansson (m)
2004/05:Kr308 av Eskil Erlandsson (c)
2004/05:Kr314 av Kerstin Andersson m.fl. (s)
2004/05:Kr315 av Rigmor Stenmark m.fl. (c, m, fp, kd)
2004/05:Kr320 av Birgitta Ahlqvist och Lennart
Klockare (s)
2004/05:Kr324 av Lena Adelsohn Liljeroth (m)
2004/05:Kr329 av Ulf Holm (mp), yrk. 1–2
2004/05:Kr335 av Tuve Skånberg (kd)
2004/05:Kr362 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 2
2004/05:Kr371 av Johnny Gylling (kd)
2004/05:Kr375 av Sven Bergström och Kenth
Högström (c, s)
2004/05:Kr377 av Torkild Strandberg m.fl.
2004/05:Kr378 av Torkild Strandberg och Ulf
Nilsson (fp)

2004/05:Kr381 av Louise Malmström och Billy
Gustafsson (s)
2004/05:Kr382 av Louise Malmström och Billy
Gustafsson (s)
2004/05:K287 av Tobias Krantz m.fl. (fp), yrk. 6
2004/05:T335 av Johan Linander och Lars-Ivar Ericson (c),
yrk. 7
2004/05:MJ434 av Åsa Domeij m.fl. (mp), yrk. 34–35
2004/05:N403 av Christer Nylander m.fl. (fp, kd, m, c),
yrk. 14–15
2004/05:Bo247 av Tomas Högström m.fl. (m, fp, kd, c)

Motionshäfte, föredragningspromemoria, yrkandesammanställning samt skrivelse från Sveriges Hembygdsförbund bifogas
Handläggare: Per Mårtensson och Karin Josephson

3. Föredragning av motionsyrkanden om spel- och lotterifrågor väckta under allmänna motionstiden 2003 och 2004

2003/04:Kr232 av Kent Olsson m.fl. (m), yrk. 11
2003/04:Kr239 av Per Bill och Gunnar Axén (m)
2003/04:Kr252 av Hans Stenberg och Agneta
Lundberg (s)
2003/04:Kr278 av Ingrid Burman m.fl. (v)
2003/04:Kr282 av Kent Olsson m.fl. (m), yrk. 8, 11
2003/04:Kr285 av Birgitta Sellén m.fl. (c), yrk. 13
2003/04:Kr322 av Peter Pedersen m.fl. (v)
2003/04:Kr323 av Leif Björnlod (mp)
2003/04:Kr324 av Lilian Virgin (s)
2003/04:Kr327 av Lennart Kollmats m.fl. (fp), yrk. 23
2003/04:Kr331 av Inger Lundberg (s), yrk. 2–3
2003/04:Kr332 av Ragnwi Marcelind (kd), yrk. 1–3
2003/04:Kr349 av Sven Bergström och Håkan Larsson (c)
2003/04:Kr357 av Lars U Granberg och Maria Öberg (s)
2003/04:Kr360 av Sven Bergström och Eskil Erlandsson
(c), yrk. 1
2003/04:Kr382 av Gabriel Romanus (fp)
2003/04:Kr383 av Kenth Högström m.fl. (s)
2003/04:Kr384 av Birgitta Carlsson (c)
2003/04:Kr385 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 11
2003/04:So501 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 4–11
2003/04:So638 av Barbro Feltzing (mp), yrk. 2–3
2003/04:Ub292av Lennart Gustavsson m.fl. (v), yrk. 18

2004/05:Kr265 av Anne-Marie Ekström m.fl. (fp)
2004/05:Kr267 av Ragnwi Marcelind (kd), yrk. 1–3
2004/05:Kr269 av Kent Olsson m.fl. (m), yrk. 13
2004/05:Kr288 av Gunnar Axén och Tomas Högström
(m), yrk. 1, 3
2004/05:Kr294 av Birgitta Sellén och Jörgen
Johansson (c)
2004/05:Kr298 av Leif Björnlod och Helena Hillar
Rosenqvist (mp)
2004/05:Kr326 av Hans Stenberg och Agneta
Lundberg (s)
2004/05:Kr330 av Agne Hansson och Åsa
Torstensson (c)
2004/05:Kr332 av Ingrid Burman m.fl. (v), yrk. 1, 2, 5
2004/05:Kr333 av Sten Lundström m.fl. (v), yrk. 2
2004/05:Kr350 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c)
2004/05:Kr354 av Birgitta Sellén m.fl. (c), yrk. 19, 20
2004/05:Kr355
av Kenneth Lantz m.fl. (kd), yrk. 12
2004/05:Kr356 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 1–7,
9, 11
2004/05:Kr365 av Lennart Kollmats m.fl. (fp), yrk. 3
2004/05:Kr367 av Lennart Kollmats m.fl. (fp), yrk. 1,
3–7
2004/05:Kr393 av Michael Hagberg och Reynoldh
Furustrand (s)
2004/05:Kr394 av Peter Pedersen (v)
2004/05:Kr395 av Tommy Waidelich och Yilmaz
Kerimo (s)

Motionshäfte, föredragningspromemoria samt yrkandesammanställning bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Motionshäfte, föredragningspromemoria, yrkandesammanställning samt skrivelse från Sveriges Hembygdsförbund
Punkt 3: Motionshäfte, föredragningspromemoria samt yrkandesammanställning