Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2005-06-02 kl. 09:15

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista

Kulturutskottet 2004/05:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 09.15 Ordförande Eva Bjernudd och generalsekreterare Ulf Silvander informerer om verksamheten inom Friluftsorganisationer i samverkan (FRISAM)

2. Kl. 10.00 Vd Peter Örn informerar om verksamheten inom Sveriges Radio AB

3. Anmälningar

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde

Bilagor