Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-27 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Föredragning av proposition 2005/06:2 Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik samt motioner väckta dels med anledning av propositionen, dels under allmänna motionstiderna 2002, 2003, 2004 och 2005 (bet. 2005/06:KrU4)

2002/03:Kr215 av Carina Hägg (s)
2002/03:Kr305 av Helena Höij m.fl. (kd), yrk. 1
2003/04:Kr280 av Magdalena Andersson och Anita Sidén (m)
2003/04:Kr36 av Helena Höij m.fl. (kd), yrk. 1

2004/05:Kr221 av Bertil Kjellberg och Birgitta Sellén. (m, c)
2004/05:Kr233 av Kent Olsson m.fl. (m), yrk. 8
2004/05:Kr236 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)
2004/05:Kr248 av Peter Pedersen m.fl. (v), yrk. 1, 4, 5–8
2004/05:Kr280 av Peter Johnsson och Rolf Lindén (s)
2004/05:Kr342 av Else-Marie Lindgren (kd)
2004/05:Kr359 av Dan Kihlström m.fl. (kd), yrk. 1
2004/05:Kr362 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 8

2005/06:Kr226 av Else-Marie Lindgren (kd)
2005/06:Kr233 av Fredrik Reinfeldt (m), yrk. 12–13
2005/06:Kr249 av Mona Jönsson (mp)
2005/06:Kr306 av Peter Pedersen m.fl. (v), yrk. 3
2005/06:Kr321 av Berndt Sköldestig (s)
2005/06:Kr334 av Birgitta Sellén m.fl.. (c), yrk. 6–7
2005/06:Kr336 av Lars Ohly m.fl. (v), yrk. 7–8
2005/06:Kr345 av Tommy Ternemar m.fl. (s)
2005/06:Kr381 av Lars Leijonborg m.fl. (fp), yrk. 18, 43
2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, –), yrk. 39
2005/06:Kr413 av Dan Kihlström m.fl. (kd), yrk. 1
2005/06:Kr416 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk 1–4, 6
2005/06:Kr2 av Kent Olsson m.fl. (mp), yrk. 1–4
2005/06:Kr3 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk 1–5
2005/06:Kr4 av Birgitta Sellén (c), yrk. 1–2, 7
2005/06:Kr5 av Håkan Larsson (c), yrk 1, 3–4
2005/06:Kr6 av Nina Lundström och Heli Berg (fp), yrk 1
2005/06:Kr7 av Ana Maria Narti (fp), yrk. 1–2
2005/06:Kr8 av Lennart Kollmats (fp), yrk. 12

Proposition, motionshäfte, yrkandesammanställning och PM bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Föredragning av proposition 2005/06:3 Fokus på film - en ny svensk filmpolitik samt motioner väckta dels med anledning av propositionen dels under allmänna motionstiden 2005 (bet. 2005/06:KrU5)

2005/06:Kr9 av Per Erik Granström och Barbro Hietala Nordlund (s)
2005/06:Kr10 av Lena Adelsohn Liljeroth (m)
2005/06:Kr223 av Kenneth Johansson och Håkan Larsson (c)
2005/06:Kr233 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m), yrk. 20–21
2005/06:Kr239 av Anita Brodén m.fl. (fp), yrk. 2
2005/06:Kr240 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)
2005/06:Kr256 av Agne Hansson och Rigmor Stenmark (c)
2005/06:Kr296 av Siv Holma m.fl. (v)
2005/06:Kr334 av Birgitta Sellén m.fl. (c), yrk. 29–30
2005/06:Kr381 av Lars Leijonborg m.fl. (fp), yrk. 50
2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, –), yrk. 10–12
2005/06:Kr417 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 18–21

2005/06:Ub591 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 3–4
2005/06:U340 av Lotta Hedström m.fl. (mp), yrk. 15 (ingår ej i motionshäftet)

Proposition, motionshäfte, yrkandesammanställning och PM bifogas
Handläggare: Karin Josephson

4. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för år 2006 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (volym 9) samt motioner

Uppdaterad yrkandesammanställning och PM samt motion 2004/05:Kr408 (fp, m, kd, c) bifogas
Handläggare: Per Mårtensson, Karin Josephson, Maria Lindh Sjöström och Kristina Padrón

5. Övriga frågor

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträdeBilagor


Punkt 2: Proposition, motionshäfte, yrkandesammanställning och PM
Punkt 3: Proposition, motionshäfte, yrkandesammanställning och PM
Punkt 4: Yrkandesammanställning och PM