Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-17 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU4 om svenska språket

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU5 om filmpolitiken 2006-2010

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Skrivningsförslag
Punkt 3: Skrivningsförslag