Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2006-01-19 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Utredare Johan Wockelberg Hedlund från Riksdagens utredningstjänst presenterar sin uppföljningsrapport om pris- och löneomräkningen av statsbidrag till teater och dans.

Utvärderingsrapport och projektdagbok bifogas.

3. Förslag till ny behandlingsform av motionsförslag som behandlats tidigare under 2004 eller 2005

PM bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

4. Fråga om deltagande i seminariet Spelplan 2006

5. Föredragning av motioner om idrottsfrågor väckta under allmänna motionstiden 2005/06

2005/06:Kr204 av Lars-Ivar Ericson (c)
2005/06:Kr281 av Kent Olsson m.fl. (m), yrk. 1–2, 5–6, 9–11
2005/06:Kr287 av Birgitta Sellén (c)
2005/06:Kr293 av Håkan Larsson och Sven Bergström (c)
2005/06:Kr320
av Billy Gustafsson och Louise Malmström (s)
2005/06:Kr325 av Inger Lundberg m.fl. (s)
2005/06:Kr334 av Birgitta Sellén (c), yrk. 10, 15, 16, 24
2005/06:Kr338 av Christer Adelsbo (s)
2005/06:Kr349 av Jan-Evert Rådhström och Björn Hamilton (m)
2005/06:Kr350 av Elizabeth Nyström och Ulla Löfgren (m)
2005/06:Kr351 av Elisabeth Nyström och Anita Sidén (m)
2005/06:Kr373 av Kenneth Lantz m.fl. (kd), yrk. 1–2, 4–10, 12–14, 16–17, 2
2005/06:Kr375 av Lennart Kollmats m.fl. (fp), yrk. 1–2, 5–9, 11–12, 14–15
2005/06:Kr376 av Lennart Kollmats m.fl. (fp), yrk. 37–38
2005/06:Kr377
av Peter Pedersen (v), yrk. 1, 4
2005/06:Kr380 av Peter Pedersen (v), yrk. 1, 4–7, 10–11, 13–14
2005/06:Kr393 av Britta Lejon m.fl. (s)
2005/06:Kr396 av Ulf Holm m.fl. (mp, fp, v, c)
2005/06:Kr400 av Anders Bengtsson m.fl. (s)
2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 8
2005/06:A370
av Göran Hägglund m.fl. (kd), yrk. 17
2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -), yrk. 10–11
2005/06:MJ351
av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -), yrk. 11, 13, 15, 16
2005/06:Ju305 av Else-Marie Lindgren (kd), yrk. 1
2005/06:MJ528 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd), yrk. 3
2005/06:So470
av Erik Ullenhag m.fl. (fp), yrk. 11

Motionshäfte, tabellsammanställning samt PM och yrkandesammanställning av utvalda motioner bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

6. Arbetsplan för våren 2006

Förslag till arbetsplan bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

7. Övriga frågor

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Utvärderingsrapport och projektdagbok
Punkt 3: PM om förenklad motionshantering
Punkt 5: Motionshäfte, tabellsammanställning samt PM och yrkandesammantställning
Punkt 6: Förslag till arbetsplan