Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-09 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU13 Kulturmiljövård

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU19 Spel- och lotterifrågor - särskild ordning

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Föredragning av motioner om konstnärsfrågor väckta under allmänna motionstiden 2004/05 och 2005/06

2004/05:Kr233 av Kent Olsson m.fl. (m), yrk. 22
2004/05:Kr239 av Kent Olsson m.fl. (m), yrk. 1, 14
2004/05:Kr289 av Rossana Dinamarca m.fl. (v), yrk. 1–3, 6
2004/05:Kr290 av Tasso Stafilidis m.fl. (v), yrk. 10
2004/05:Kr305 av Christer Erlandsson och Christina Axelsson (s)
2004/05:Kr318 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)
2004/05:Kr357 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c), yrk. 2, 5
2004/05:Kr364 av Lennart Kollmats m.fl. (fp), yrk. 3–4, 6
2004/05:Kr368 av Lars Leijonborg m.fl. (fp), yrk. 28

2005/06:Kr233 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m), yrk. 3
2005/06:Kr252 av Kent Olsson m.fl. (m), yrk. 1, 6, 15
2005/06:Kr316 av Tasso Stafilidis (v)
2005/06:Kr381 av Lars Leijonborg m.fl. (fp), yrk. 35
2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, –), yrk. 3, 34, 38, 40
2005/06:Kr398 av Tasso Stafilidis m.fl. (v), yrk. 6–7
2005/06:Kr409 av Rossana Dinamarca m.fl. (v), yrk. 1, 3–5, 13
2005/06:Kr410 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c), yrk. 6

Motionshäfte, PM och yrkandesammanställning bifogas
Handläggare: Karin Josephson

5. Föredragning av motioner om arkivfrågor väckta under allmänna motionstiden 2005

2005/06:Kr264 av Bertil Kjellberg och Birgitta Sellén (m, c)
2005/06:Kr270 av Erling Wälivaara (kd)
2005/06:Kr275 av Gunnar Nordmark (fp)
2005/06:Kr304 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
2005/06:Kr318 av Maria Larsson (kd)
2005/06:Kr330 av Lennart Beijer (v)
2005/06:Kr346 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s)
2005/06:Kr348 av Louise Malmström och Billy Gustafsson (s)
2005/06:Kr353 av Marie Granlund (s)
2005/06:Kr371 av Håkan Larsson och Agne Hansson (c)
2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, –), yrk. 22
2005/06:Kr390 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 5–8, 10

Motionshäfte, PM och yrkandesammanställning bifogas
Handläggare: Mimmi Lapadatovic och Björn Axelsson

6. Föredragning som underlag för yttrande till konstitutionsutskottet över Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid jämte motionerna 2005/06:K4-K10

Framställningen, motionhäfte och PM bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

7. Övriga frågor

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2-3: Skrivningsförslag
Punkt 4-5: Motionshäfte, PM och yrkandesammanställning
Punkt 6: Framställningen, motionshäfte och PM