Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-23 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU10 Konstnärsfrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU20 Museer och utställningar - särskild ordning

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

4. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU23 Ungdomsfrågor - särskild ordning

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Mimmi Lapadatovic

5. Inhämtande av yttrande från utrikesutskottet över skrivelse 2005/06:188 Internationell kulturpolitik med ev tillhörande motioner

6. Övriga frågor

7. Justering av protokoll

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2-4: Skrivingsförslag