Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-30 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU9 Museer och utställningar

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU22 Statens stöd till ungdomsorganisationer

Skrivningsförslag och yttrande från KU bifogas
Handläggare: Mimmi Lapadatovic

4. Kl. 10.00 överintendent Solfrid Söderlind, Nationalmuseum informerar om det ekonomiska läget på museet

Skrivelser, tidningsartikel och e-brev bifogas

5. Övriga frågor

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Skrivningsförslag
Punkt 3: Skrivningsförslag och yttrande från KU
Punkt 4: Skrivelser, tidningsartikel och e-brev