Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-20 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Överlämnande till finansutskottet av motion 2005/06:Kr35 (kd) yrk. 6 om det självständiga ägandet och revisionen

Motionsutdrag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU21 Teater, dans och musik - särskild ordning

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Björn Axelsson

4. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU12 Teater, dans och musik

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Björn Axelsson

5. Föredragning av proposition 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012 samt motioner väckta dels med anledning av propositionen, dels under allmänna motionstiden 2004 och 2005

2004/05:Kr396 av Ulf Holm m.fl. (mp, fp, v, c), yrk. 2

2005/06:Kr30 av Kent Olsson m.fl. (m)
2005/06:Kr31 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
2005/06:Kr32 av Berndt Ekholm (s)
2005/06:Kr33 av Lennart Kollmats (fp)
2005/06:Kr34 av Nina Lindström (fp)
2005/06:Kr35 av Dan Kihlström m.fl. (kd)
2005/06:Kr36 av Margareta Andersson (c)

2005/06:Kr4 av Birgitta Sellén m.fl. (c), yrk. 8–9
2005/06:Kr209 av Eva Flyborg (fp)
2005/06:Kr216 av Eskil Erlandsson och Staffan Danielsson (c)
2005/06:Kr219 av Johan Linander (c)
2005/06:Kr228 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
2005/06:Kr233 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m), yrk. 16, 27–28, 30
2005/06:Kr239 av Anita Brodén m.fl. (fp), yrk. 1, 3
2005/06:Kr244 av Håkan Larsson (c)
2005/06:Kr253 av Cecilia Wikström (fp), yrk. 4
2005/06:Kr257 av Solveig Hellquist (fp)
2005/06:Kr273 av Lars-Ivar Ericson (c)
2005/06:Kr292 av Peter Danielsson (m)
2005/06:Kr298 av Marie Wahlgren m.fl. (fp)
2005/06:Kr299 av Raimo Pärssinen och Sinikka Bohlin (s)
2005/06:Kr303 av Maria Larsson (kd)
2005/06:Kr328 av Hans Hoff (s)
2005/06:Kr336 av Lars Ohly m.fl. (v), yrk. 6
2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -), yrk. 16–17
2005/06:Kr396 av Leif Jakobsson (s)
2005/06:Kr413 av Dan Kihlström m.fl. (kd), yrk. 6–8
2005/06:Kr417 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 12

2005/06:K267 av Johan Linander (c)
2005/06:K339 av Håkan Larsson och Sven Bergström (c), yrk. 1–3
2005/06:K340 av Göran Lennmarker m.fl. (m), yrk. 2–4
2005/06:K367 av Yilmaz Kerimo (s)
2005/06:Ju475 av Inger Davidson m.fl. (kd, m, fp, v, c, mp), yrk. 6
2005/06:Sf336 av Lars Ohly m.fl. (v), yrk. 40, 42
2005/06:Ub591 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 5
2005/06:MJ525 av Anita Brodén m.fl. (fp, kd, c, mp), yrk. 8

Proposition, motionshäfte, PM och yrkandesammanställning bifogas
Handläggare: Karin Josephson

6. Föredragning av proposition 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher samt motioner väckta dels med anledning av propositionen, dels under allmänna motionstiden 2005

2005/06:Kr18 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)
2005/06:Kr19 av Johan Linander m.fl. (c)
2005/06:Kr20 av Inger René och Cecilia Magnusson (m)
2005/06:Kr21 av Kent Olsson m.fl. (m)
2005/06:Kr22 av Luciano Astudillo och Jan Emanuel Johansson (s)
2005/06:Kr23 av Gunnar Axén m.fl. (m)
2005/06:Kr24 av Peter Pedersen (v)
2005/06:Kr25 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)
2005/06:Kr26 av Ana Maria Narti (fp)
2005/06:Kr27 av Margareta Andersson och Sven Bergström (c)
2005/06:Kr28 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)
2005/06:Kr29 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
2005/06:Kr208 av Ulf Sjösten och Kent Olsson (m)
2005/06:Kr218 av Torsten Lindström (kd)
2005/06:Kr220 av Ola Sundell och Bengt-Anders Johansson (m)
2005/06:Kr230 av Johan Linander m.fl. (c)
2005/06:Kr237 av Gunnar Axén och Jan-Evert Rådhström (m)
2005/06:Kr354 av Peter Pedersen (v)
2005/06:Kr375 av Lennart Kollmats m.fl. (fp), yrk. 17

Proposition, motionshäfte, PM och yrkandesammanställning bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström


7. Beslut om övertagande från arbetsmarknadsutskottet av motionsyrkandena 2005/06:A3 (kd) yrk. 11 om krav på jämställdhet vid statligt stöd till folkrörelser och 2005/06:A5 (-) yrk. 3 om folkbildningsarbetet

Motionsutdrag bifogas
Handläggare: Maria Eka

8. Föredragning av proposition 2005/06:192 Lära, växa, förändra - Regeringens folkbildningsproposition samt motioner väckta dels med anledning av propositionen, dels under allmänna motionstiden 2003, 2004 och 2005

2003/04:Kr381 av Bernt Sköldestig m.fl. (s)

2004/05:Kr228 av Helene Petersson och Göte Wahlström (s)
2004/05:Kr233 av Kent Olsson m.fl. (m), yrk. 7
2004/05:Kr246 av Helene Petersson och Göte Wahlström (s)
2004/05:Kr252 av Birgitta Sellén och Rigmor Stenmark (c), yrk. 2
2004/05:Kr262 av Erik Ullenhag (fp)
2004/05:Kr275 av Ulf Sjösten (m)
2004/05:Kr277 av Lilian Virgin och Carina Grönhagen (s)
2004/05:Kr283 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)
2004/05:Kr287 av Håkan Larsson och Sven Bergström (c), yrk. 1–2, 4–5
2004/05:Kr345 av Sonja Fransson m.fl. (s)
2004/05:Kr368 av Lars Leijonborg m.fl. (fp), yrk. 29
2004/05:Kr369 av Anita Brodén m.fl. (fp), yrk. 9
2004/05:Kr370 av Anita Brodén och Gunnar Nordmark (fp), yrk. 1–2
2004/05:Kr379 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s)
2004/05:Kr392 av Louise Malmström och Jan Björkman (s)
2004/05:Kr405 av Anneli Särnblad och Per Erik Granström (s)

2005/06:Kr37 av Kent Olsson m.fl. (m)
2005/06:Kr38 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c)
2005/06:Kr39 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)
2005/06:Kr40 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)
2005/06:Kr41 av Birgitta Sellén m.fl. (c)
2005/06:Kr42 av Monica Green och Helene Petersson (s)
2005/06:Kr206 av Ulf Sjösten (m)
2005/06:Kr214 av Anita Brodén och Gunnar Nordmark (fp), yrk. 1–2
2005/06:Kr222 av Tobias Krantz (fp)
2005/06:Kr282 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m), yrk. 1
2005/06:Kr283 av Thomas Strand (s)
2005/06:Kr322 av Fredrik Olovsson och Elisebeth Markström (s)
2005/06:Kr331 av Britt-Marie Danestig och Lennart Gustavsson (v), yrk. 1–2, 4, 8
2005/06:Kr333 av Maria Larsson (kd), yrk. 1
2005/06:Kr336 av Lars Ohly m.fl. (v), yrk. 17–18
2005/06:Kr339 av Ulla Wester m.fl. (s)
2005/06:Kr357 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog (s)
2005/06:Kr359 av Nikos Papadopoulos och Kaj Nordquist (s)
2005/06:Kr366 av Helene Petersson (s)
2005/06:Kr375 av Lennart Kollmats m.fl. (fp), yrk. 13
2005/06:Kr381 av Lars Leijonborg m.fl. (fp), yrk. 36–37
2005/06:Kr385 av Louise Malmström och Jan Björkman. (s)
2005/06:Kr391 av Lena Adelsohn Liljeroth m.fl. (m)
2005/06:Kr394 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Göran Nordlander (s)
2005/06:Kr403 av Gudrun Schyman (–)
2005/06:Kr406 av Monica Green m.fl. (s)
2005/06:Kr411 av Kenneth Lantz m.fl. (kd), yrk. 1–3
2005/06:A258 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, –), yrk. 14
2005/06:Ub259 av Tobias Krantz m.fl. (fp, m, kd, c), yrk. 7
2005/06:So470 av Erik Ullenhag m.fl. (fp), yrk. 15

Proposition, motionshäfte, PM och yrkandesammanställning bifogas
Handläggare: Maria Eka

9. Yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde samt motion 2005/06:K28 av Tobias Krantz m.fl. (fp)

Skrivelse 2005/06:75, PM och motion bifogas
Handläggare: Björn Axelsson

10. Övriga frågor

11. Justering av protokoll

12. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Motionsutdrag
Punkterna 3-4: Skrivningsförslag
Punkterna 5-6: Proposition, motionshäfte, PM och yrkandesammanställning
Punkt 7: Motionsutdrag
Punkt 8: Proposition, motionshäfte, PM och yrkandesammanställning
Punkt 9: Skrivelse, PM och motion bifogas