Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-27 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Föredragning av skrivelse 2005/06:188 Kulturlivets internationalisering samt utrikesutskottets yttrande 2005/06:UU5y över skrivelsen

Skrivelse, PM och yttrande från utrikesutskottet bifogas
Handläggare: Görel Sävborg-Lundgren

3. Övriga frågor

4. Justering av protokoll

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Skrivelse, PM och yttrande från utrikesutskottet