Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-18 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:30
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU28 Radio och TV i allmänhetens tjänst

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU29 Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU30 Kulturlivets internationalisering

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Görel Sävborg-Lundgren

5. Övriga frågor

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2-4: Skrivningsförslag