Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2006-06-01 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:31

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:31
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU24 Folkrörelsefrågor och allmänna samlingslingslokaler

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Björn Axelsson

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU27 Pris- och löneomräkningsfrågor

Skrivningsförslag delas under onsdagen
Handläggare: Per Mårtensson

4. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU31 Bild och form samt konsthantverk

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Görel Sävborg-Lundgren

5. Övriga frågor

6. Uppdrag åt ordföranden att justera dagens protokoll

7. Justering av protokoll

Bilagor


Punkt 2: Skrivningsförslag
Punkt 4: Skrivningsförslag