Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2006-11-23 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista

Kulturutskottet 2006/07:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Intern utfrågning med företrädare för Kulturrådet (avdelningschefen Stefan Stenberg och utredare Sten Månsson), Moderna museet (kommunikationschef Lovisa Lönnebo och administrativa chefen Agneta Modig Tham) och Nordiska museet (styresman Christina Mattsson) frågas ut om fri entréreformen vid vissa statliga museer och dess effekter

2. Anmälningar

3. Övriga frågor

4. Justering av protokoll

5. Nästa sammanträde

Bilagor