Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2007-03-29 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista

Kulturutskottet 2006/07:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19
Datum och tid: 09:00
Plats: Förstakammarsalen

Föredragningslista

Offentlig utfrågning "Var går gränser för den konstnärliga friheten?"

Bilagor


Program
Deltagarförteckning (delas vid utfrågningen)