Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2007-04-12 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista

Kulturutskottet 2006/07:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 09.30 Företrädare för Amatörkulturens samrådsgrupp, ordförande Lars Farago m.fl., informerar om frågor som är aktuella för organisationen samt om ett motionsförslag som behandlas i KrU10 Folkbildningsfrågor

Skrivelse från Amatörkulturens samrådsgrupp bifogas

2. Föredragning av motioner om kulturmiljövård väckta under allmänna motionstiden 2006/07

2006/07:Kr202 av Birgitta Sellén (c), yrk. 1
2006/07:Kr213 av Magdalena Andersson (m)
2006/07:Kr224 av Jörgen Johansson och Birgitta Sellén (c)
2006/07:Kr226 av Lars-Ivar Ericson och Lennart Pettersson (c)
2006/07:Kr293 av Michael Hagberg (s)
2006/07:Kr325 av Lena Hallengren (s)
2006/07:N343 av Yvonne Andersson (kd), yrk. 1

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Karin Josephson

3. Föredragning av motioner om folkbildning väckta under allmänna motionstiden 2006/07

2006/07:Kr220 av Nikos Papadopoulos (s)
2006/07:Kr233 av Thomas Strand och Helene Petersson (s)
2006/07:Kr244 av Anita Brodén (fp), yrk. 2
2006/07:Kr262 av Louise Malmström (s)
2006/07:Kr264 av Louise Malmström och Jan Björkman (s)
2006/07:Kr278 av Siv Holma m.fl. (v)
2006/07:Kr310 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (s)
2006/07:Ub202 av Peter Jonsson (s) yrk. 1

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Föredragning av motioner om stöd till ungdomsorganisationer och trossamfund väckta under allmänna motionstiden 2006/07

2006/07:Kr216 av Ewa Thalén Finné (m)
2006/07:Kr234 av Ulf Holm (mp)
2006/07:Kr245 av Lars Ohly m.fl. (v)
2006/07:Kr261 av Karin Pilsäter (fp)
2006/07:Kr281 av Eva Flyborg och Fredrik Malm (fp)
2006/07:Kr306 av Marianne Berg m.fl. (v, mp, c, fp) yrk. 3
2006/07:Kr307
av Mikael Damberg och Maryam Yazdanfar (s)

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Föredragning av skrivelse 2006/07:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen för ev. yttrande till konstitutionsutskottet i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde samt ev. motioner

Skrivelse och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

6. Anmälningar

7. Övriga frågor

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Skrivelse
Punkt 2-4: Motionshäfte och föredragningspromemoria
Punkt 5: Skrivelse 2006/07:75 och föredragningspromemoria