Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2007-06-14 kl. 09:15

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista

Kulturutskottet 2006/07:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plensial

Föredragningslista

1. Kulturutskottets långresor under valperioden

PM bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

2. Besök i Västerbotten den 12-14 september 2007

Prel. program bifogas

3. Utskottetens framtidsdag 2008

4. Anmälningar

5. Övriga frågor

6. Uppdrag åt ordföranden att justera dagens protokoll

7. Justering av protokoll

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: Prel. program